ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΤΗΣ ERGON ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

[ERGONCON][slideshow]

5.000 πρόστιμο για μισθώσεις τύπου Airbnb

Μπορεί το καλοκαίρι να περνά και οι ιδιοκτήτες ακινήτων που τα νοικιάζουν μέσω της πλατφόρμας Airbnb να χαίρονται, όχι όμως για πολύ.Η ηλεκτρονική πλατφόρμα έρχεται και τα πρόστιμα θα είναι πολύ βαριά σε όσους ξεχάσουν να τα δηλώσουν.

Το εισόδημα από την βραχυχρόνια μίσθωση φορολογείται ως εισόδημα από ενοίκια με την εξής κλίμακα:
  • έως 12.000 ευρώ με συντελεστή 45%
  • από 12.001 έως 35.000 ευρώ με συντελεστή 35%, και 
  • από 35.001 ευρώ και άνω με συντελεστή 45%.

Εκτός από τη δήλωση του εισοδήματος στην ετήσια φορολγική δήλωση ο διαχειριστής του ακινήτου υποχρεούνται να προχωρήσει στις εξής κινήσεις:

α) Εγγραφή στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυρόνιας Διαμονής
β) Υποβολή της Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής ανά μισθωτή
γ) Καταχώριση στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής στοιχείων (συνδικαιούχοι εισοδήματος, ποσοτά κτλ) απαραιτήτων για τον προσδιορισμό του ετήσιου εισοδήματος ανά δικαιούχο εισοδήματος.

Σε περίπτωση που ο διαχειριστής εκμισθώνει διακριτά στην πλατφόρμα περισσότερους του ενός χώρους στο ίδιο ακίνητο, θα πρέπει να αποκτά ξεχωριστό αριθμό μητρώου για κάθε έναν από αυτούς.

Αυτοτελές διοικητικό πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ επιβάλλεται για:

- Παράλειψη εγγραφής στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής
- Μη εμφανή αναγραφή του αριθμού εγγραφής στο μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής κατά την ανάρτηση του ακινήτου στις ψηφιακές πλατφόρμες, καθώς και σε κάθε άλλο μέσο προβολής

- Μη εμφανή αναγραφή του αριθμού του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας στην ανάρτηση του ακινήτου στις ψηφιακές πλατφόρμες καθώς και σε κάθε άλλο μέσο προβολής από τους διαχειριστές, για τους οποίους δεν υπάρχει υποχρέωση εγγραφής στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής. 

ΦΠΑ - Φόρος διαμονής


Υπενθυμίζεται οτι οι βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού, (τύπου Airbnb), απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ υπό τον όρο ότι κατά τη διάρκεια της μίσθωσης δεν παρέχονται από μέρους του εκμισθωτή πρόσθετες υπηρεσίες προς τους μισθωτές, ανάλογες με τις παρεχόμενες στον ξενοδοχειακό ή παρόμοιο τομέα. Eπιπλέον ηλεκτρονικά μέσω του Taxisnet υποβάλουν τη δήλωση απόδοσης του φόρου διαμονής.


Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία επιχειρηματικά και επενδυτικά νέα


Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

[ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ][stack]

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

[ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ][btop]

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

[ΕΝΕΡΓΕΙΑ][grids]

TECHNEWS

[ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ][btop]