ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΤΗΣ ERGON ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

[ERGONCON][slideshow]

Οι μικρές επιχειρήσεις προσφέρουν 5 στις 10 θέσεις εργασίας

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι η ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας, καθώς είναι υπεύθυνες για περίπου το 50% της απασχόλησης, με το ποσοστό σε ορισμένες χώρες, όπως η Ιταλία να υπερβαίνει το 60%.

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της Eurostat, που παρουσιάζονται σήμερα στην ιστοσελίδα της στατιστικής υπηρεσίας, το 2015 η Ε.Ε. φιλοξενούσε 23,5 εκατομμύρια μικρές επιχειρήσεις (εκτός χρηματοπιστωτικού κλάδου), δηλαδή εταιρείες που απασχολούν έως 49 υπαλλήλους. Πρόκειται για ποσοστό 98,7% του συνόλου των εταιρειών. Οι μεσαίες επιχειρήσεις (50-249 υπάλληλοι) είναι το 1%, ενώ ποσοστό μόλις 0,2% καλύπτουν οι μεγάλες επιχειρήσεις (άνω των 250 υπαλλήλων).

Μεταξύ των μικρών επιχειρήσεων, το 93% απασχολεί λιγότερους από δέκα εργαζόμενους. Παρόλα αυτά οι μικρές επιχειρήσεις απασχολούν σχεδόν 5 στους 10 εργαζομένους ανά την Ε.Ε. Οι μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις απασχολούν το 17% των εργαζομένων και οι μεγάλες περίπου το 1/3.

Επιπλέον το 38% της προστιθέμενης αξίας προέρχεται μικρές επιχειρήσεις, το 19% από μεσαίες και το 44% από μεγάλες.

Στην Ιταλία οι μικρές επιχειρήσεις στηρίζουν το 66% των θέσεων εργασίας, ενώ στην Ισπανία προσφέρουν το 59,5%. Αντιθέτως στη Βρετανία απασχολούν μόνο το 37,7% και στη Γερμανία το 42,8%, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Eurostat.


Πηγή: naftemporiki.gr

Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία επιχειρηματικά και επενδυτικά νέα


Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

[ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ][stack]

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

[ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ][btop]

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

[ΕΝΕΡΓΕΙΑ][grids]

TECHNEWS

[ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ][btop]