ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΤΗΣ ERGON ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

[ERGONCON][slideshow]

ΣΕΒ: Η Ελλάδα εξακολουθεί να υπολείπεται των χωρών του ΟΟΣΑ

Η Ελλάδα καταγράφει βελτίωση ως προς την υλοποίηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, αλλά εξακολουθεί να υπολείπεται των χωρών του ΟΟΣΑ, στους περισσότερους δείκτες, επισημαίνεται στο εβδομαδιαίο οικονομικό δελτίο του ΣΕΒ αναφορικά με την πρόσφατη έκθεση του Οργανισμού "Going for Growth 2018".

Σύμφωνα με τον ΣΕΒ, η χώρα μας έχει διορθώσει ορισμένες θεμελιώδεις μακροοικονομικές ανισορροπίες, όπως το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού, ωστόσο είναι ακόμη αντιμέτωπη με άλλες εξίσου σημαντικές και επίμονες, όπως το δυσθεώρητο εμπορικό έλλειμμα και το σημαντικό μερίδιο της κατανάλωσης έναντι της παραγωγής και των επενδύσεων στο ΑΕΠ. «Για την ακρίβεια, σε αντίθεση με όσους θεωρούν ότι βρισκόμαστε στο τέλος της μεταρρυθμιστικής προσπάθειας, η αλήθεια είναι πως είμαστε ακόμη στην αρχή», υποστηρίζει ο ΣΕΒ.

Από την έκθεση προκύπτει επίσης ότι οι καθυστερήσεις στην υλοποίηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων δεν φαίνεται να είναι αμιγώς ελληνικό φαινόμενο καθώς στο σύνολο των χωρών - μελών του Οργανισμού μόνο το 7,3% των συστάσεων έχει υλοποιηθεί, το 19,6% έχει μερικώς υλοποιηθεί, και το υπόλοιπο 73,1% δεν έχει υλοποιηθεί.

Τα στοιχεία ειδικότερα για την Ελλάδα δείχνουν μεταξύ άλλων τα εξής:

-Σε σχέση με τις επιχειρήσεις προκύπτει ότι η χώρα μας έχει κάνει μεγάλη πρόοδο (αν και υστερεί) στο ρυθμιστικό περιβάλλον των αγορών προϊόντων και στο θέμα της μείωσης του ρόλου των κρατικής ιδιοκτησίας επιχειρήσεων στην οικονομία ενώ στο συναφές θέμα της ανάμιξης του κράτους στην οικονομία, η Ελλάδα έχει κάνει μεγάλη πρόοδο στο θέμα της άρσης των εμποδίων στην επιχειρηματικότητα (μειώνοντας την πολυπλοκότητα των ρυθμιστικών διαδικασιών, το βάρος των διοικητικών διαδικασιών στη σύσταση μιας νέας επιχείρησης, και την προστασία των ήδη λειτουργουσών επιχειρήσεων από τον ανταγωνισμό).

-Στον τομέα των εργαζομένων, το μη μισθολογικό κόστος αν και έχει μειωθεί σημαντικά παραμένει σημαντικά υψηλότερο από το μέσο όρο του ΟΟΣΑ. Αντίθετα, ο κατώτατος μισθός είναι χαμηλότερος του μέσου όρου στον ΟΟΣΑ.

- Τέλος στην ομάδα διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που αφορούν στις δεξιότητες, η Ελλάδα εξακολουθεί να υπολείπεται στις γνωστικές δεξιότητες των 15χρονων μαθητών στις φυσικές επιστήμες, και τις γραμματικές και μαθηματικές ικανότητες, καθώς και στα ποσοστά του πληθυσμού ηλικίας 25-34 ετών που έχουν ολοκληρώσει σπουδές λυκείου και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
newmoney.grΕγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία επιχειρηματικά και επενδυτικά νέα


                                                                   

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

[ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ][stack]

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

[ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ][btop]

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

[ΕΝΕΡΓΕΙΑ][grids]

TECHNEWS

[ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ][btop]