ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΤΗΣ ERGON ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

[ERGONCON][slideshow]

Άνω των 5 δισ οι πρόσθετες προβλέψεις για τις τράπεζες

Των Αλέξανδρου Κασιμάτη, Στέλιου Μορφίδη

Tο δρόμο της αύξησης των προβλέψεων παίρνουν οι τράπεζες για την επόμενη πενταετία μετά τις ανακοινώσεις για τις επιπτώσεις που έχουν απ' το λογιστικό πρότυπο IFRS9 (ΔΠΧΠ9) που 1/1/2018 εφαρμόζεται σε όλη την Ευρώπη αναφορικά με την αντιμετώπιση του κινδύνου στα δανειακά χαρτοφυλάκια.

Ο συνολικός λογαριασμός, όπως προκύπτει απ' τις ανακοινώσεις των τραπεζών, είναι στα επίπεδα που είχε υπολογίσει η ΤτΕ, πέριξ των 5 δισ ευρώ με τα τραπεζικά ιδρύματα πάντως να αφήνουν ανοικτό το ενδεχόμενο νέου υπολογισμού του μέσα στη χρονιά. 
Αναλυτικά:

- 1,6 δισ ευρώ είναι ο προ φόρων αντίκτυπος για την Τράπεζα Πειραιώς
- 1,45 δισ ευρώ είναι ο προ φόρων αντίκτυπος για την Εθνική Τράπεζα
- 1,1 δισ ευρώ είναι ο μετά από φόρους αντίκτυπος για την Alpha Bank, και 
- 800 εκατ. ευρώ είναι ο μετά από φόρους αντίκτυπος για την Eurobank (1,1 δισ προ φόρων)

Το συγκεκριμένο κόστος θα αναληφθεί σταδιακά από κάθε τράπεζα με αρχή από την τρέχουσα χρήση σε βάθος πενταετίας με βάση τις ισχύουσες μεταβατικές διατάξεις, επηρεάζοντας αντίστοιχα τα εποπτικά κεφάλαια τους.

Το νέο λογιστικό πρότυπο IFRS 9 που ισχύει από φέτος επιβάλλει στις τράπεζες τον σχηματισμό προβλέψεων για πιθανές ζημίες από τη στιγμή που θα συναφθεί ένα δάνειο αντί για σχηματισμό προβλέψεων για πραγματοποιηθείσες ζημίες, όταν δηλαδή θα κηρυχθεί ένα δάνειο επισφαλές, που ίσχυε μέχρι πρότινος. Υποχρεώνει δε τις τράπεζες να ταξινομούν τα δάνεια σε τρεις κατηγορίες, ανάλογα με τον πιστωτικό κίνδυνο που φέρουν κατά την ημερομηνία αναφοράς.

Το ποσό των πρόσθετων προβλέψεων λόγω IFRS 9 θα φύγει από το κεφαλαιακό απόθεμα που έχουν διαμορφώσει οι τράπεζες από τους υψηλότερους του απαιτούμενου δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας.

Με βάση τις ανακοινώσεις των τραπεζών:

* Η Πειραιώς υπολογίζει ότι η επίπτωση της εκτιμώμενης πρώτης εφαρμογής του ΔΠΧΠ 9 για το 2018 είναι 5% που αντιστοιχεί σε επίπτωση περίπου 25 μονάδων βάσης στον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας CET-1. Η ίδια σημειώνει ότι ο δείκτης διαμορφώνεται στο 15,5% στις 31/12/2017 pro-forma. Επίσης ο δείκτης κάλυψης από προβλέψεις NPEs από 47% στις 31.12.2017 με την πρώτη εφαρμογή του ΔΠΧΠ 9 θα αυξηθεί στο 52%. Αντίστοιχα ο δείκτης κάλυψης δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών (NPLs) θα φθάσει το 82% από 75%.

* Η Εθνική υπολογίζει πως η αρχική εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 θα μειώσει την 1/1/2018 το δείκτη CET-1 κατά περίπου 50 μ.β. ενώ χωρίς να ληφθούν υπόψη οι μεταβατικές διατάξεις η εκτιμώμενη αρνητική επίπτωση στο δείκτη φθάνει τις 350 μ.β. Παράλληλα θα αυξηθούν οι σωρευμένες προβλέψεις απομείωσης δανείων και απαιτήσεων κατά πελατών του Ομίλου κατά περίπου 10,7%.

* Η Alpha Bank υπολογίζει πως με την αρχική εφαρμογή του νέου λογιστικού προτύπου η αύξηση των συσσωρευμένων απομειώσεων για δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών ανέρχεται σε 8,1%. Αντίστοιχα με την εφαρμογή της 5ετούς μεταβατικής περιόδου ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας CET-1 εκτιμάται ότι θα επηρεαστεί κατά περίπου 0,1% για το πρώτο έτος, υπολογισμένος με στοιχεία της 31.12.2017. Η τράπεζα χωρίς να αποκαλύπτει το τελευταίο, υπενθυμίζει ότι στις 30.9.2017 ο δείκτης ήταν στο 17,8%.

* Η Eurobank υπολογίζει πως η αρχική εφαρμογή του ΔΠΔΧ 9 θα μειώσει από 1/1/2018 το δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας CET-1 κατά 16 μ.β. απ' το 15,8% που ήταν στις 31.12.2017. Χωρίς να ληφθούν υπόψη οι μεταβατικές διατάξεις η εκτιμώμενη αρνητική επίπτωση στο pro forma δείκτη φθάνει τις 290 μ.β., ο οποίος απ' το 15,3% υποχωρεί στο 12,4%. Επίσης οι προβλέψεις για NPEs θα αυξηθούν κατά 510 μονάδες βάσης στο 55,5%.newmoney.grΕγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία επιχειρηματικά και επενδυτικά νέα


                                                                 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

[ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ][stack]

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

[ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ][btop]

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

[ΕΝΕΡΓΕΙΑ][grids]

TECHNEWS

[ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ][btop]