ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΤΗΣ ERGON ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

[ERGONCON][slideshow]

Τιτάν: Στα 42,7 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη το 2017

Στα €1.505,8 εκ. διαμορφώθηκε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Τιτάν το 2017, καταγράφοντας οριακή κάμψη 0,2 % σε σύγκριση με το 2016, ενώ τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ανήλθαν σε €273,4 εκ. εμφανίζοντας κάμψη 1,9%.

Όπως ανακοίνωσε η Tιτάν, τα έκτακτα γεγονότα (το πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου στην Αίγυπτο και στην Ελλάδα και ο τυφώνας Ίρμα στη Φλόριντα) μείωσαν τα λειτουργικά κέρδη κατά €17 εκ. έναντι έκτακτων κονδυλίων ύψους €6,7 εκ. που είχαν επιβαρύνει τα αποτελέσματα του 2016. Επιπλέον, η σημαντική υποτίμηση της αιγυπτιακής λίρας στα τέλη του 2016 και η ενδυνάμωση του ευρώ έναντι του δολαρίου κατά τη διάρκεια του 2017, επηρέασαν αρνητικά τα φετινά αποτελέσματα. Με σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών θα ήταν υψηλότερος κατά €148 εκ. και τα λειτουργικά κέρδη, EBITDA, θα ήταν υψηλότερα κατά €18 εκ.

Τα καθαρά κέρδη μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους ανήλθαν σε €42,7 εκ., σε σύγκριση με κέρδη €127,4 εκ. το 2016 καταγράφοντας πτώση 66,5%. Η Tιτάν σημειώνει ότι στα κέρδη του 2016 είχαν συμπεριληφθεί €90 εκ. από την αναγνώριση πρόσθετων φορολογικών απαιτήσεων από ζημιές παρελθουσών χρήσεων στις ΗΠΑ.

Το 4ο τρίμηνο του 2017 ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε €361,3 εκ. καταγράφοντας κάμψη 6,1% και τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ανήλθαν σε €58,9εκ., χαμηλότερα κατά 19,9% έναντι του συγκριτικά δυνατού 4ου τριμήνου 2016. Τα καθαρά κέρδη μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους ανήλθαν σε €9,6 εκ. Η υποτίμηση της αιγυπτιακής λίρας και η εξασθένηση του δολαρίου εκτός από τα ετήσια αποτελέσματα, επηρέασαν αρνητικά και τα αποτελέσματα του τέταρτου τριμήνου.

Στη μητρική εταιρεία Tιτάν Α.Ε. ο κύκλος εργασιών το 2017 μειώθηκε κατά 10,9% στα €234 εκ., ενώ τα λειτουργικά κέρδη μειώθηκαν σε €15 εκ. από €30 εκ. το 2016. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους (NPAT) ανήλθαν το 2017 σε €13 εκ. έναντι €17 εκ. το 2016 και συμπεριλαμβάνουν μερίσματα €34 εκ. από θυγατρικές εταιρίες του εξωτερικού ενώ το 2016 το αντίστοιχο ποσό ήταν €29 εκ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, που έχει προγραμματιστεί για την 1η Ιουνίου 2018, τη διανομή μερίσματος €0,05 ανά μετοχή καθώς και την επιστροφή κεφαλαίου €0,50 ανά μετοχή. Τα τελικά ποσά που θα διανεμηθούν ανά μετοχή θα προσαυξηθούν κατά το ποσό που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρία.

Οι προοπτικές για το 2018

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Tιτάν, οι προοπτικές του Ομίλου για το 2018 διαφαίνονται καταρχήν θετικές, με κύριο μοχλό ανάπτυξης και κερδοφορίας την αγορά των ΗΠΑ και παρά τις προκλήσεις σε Αίγυπτο και Ελλάδα.

Στην Αμερική, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ένωσης τσιμεντοβιομηχανιών, PCA, η ζήτηση αναμένεται ότι θα παρουσιάσει συνεχή άνοδο την πενταετία 2018 – 2022. Ο κλάδος οικιστικών ακινήτων και τα κονδύλια για έργα υποδομής στις σημαντικότερες Πολιτείες όπου έχει παρουσία ο Tιτάνας προβλέπεται να αυξηθούν, στηριζόμενα στα εύρωστα δημόσια οικονομικά και την αύξηση του πληθυσμού. Ο Tιτάνας είναι σωστά τοποθετημένος για να εκμεταλλευτεί την άνοδο της αγοράς, έχοντας ισχυρή παρουσία σε επεκτεινόμενες μητροπολιτικές περιοχές και περίσσια παραγωγικού δυναμικού στις παραγωγικές εγκαταστάσεις του. Επιπλέον, θετική επίδραση στον κατασκευαστικό κλάδο εκτιμάται ότι θα έχει βραχυπρόθεσμα και η φορολογική μεταρρύθμιση που ψηφίστηκε στις αρχές του χρόνου.

Στην Ελλάδα η ζήτηση φέτος εκτιμάται πως θα κυμανθεί σε επίπεδα ακόμη χαμηλότερα του 2017, καθώς δεν προβλέπεται να εκκινήσουν νέα μεγάλα έργα βραχυπρόθεσμα και η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα παραμένει σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα, παρά την εμφάνιση ορισμένων έργων τουριστικού χαρακτήρα. Η παραγωγή τσιμέντου στην Ελλάδα και το 2018 θα διοχετευτεί κατά το μεγαλύτερο μέρος της σε εξαγωγικούς προορισμούς.

Στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης το ενδιαφέρον που επιδεικνύει εκ νέου η Ευρωπαϊκή Ένωση, σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη οικονομική ανάκαμψη δημιουργεί προσδοκίες για ήπια ανάπτυξη του κλάδου κατασκευών σε βάθος χρόνου. Τα εργοστάσια του Ομίλου τα οποία λειτουργούν σε επίπεδα κατά πολύ χαμηλότερα της δυναμικότητάς τους, είναι έτοιμα να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της αγοράς με ανταγωνιστικούς όρους.

Στην Αίγυπτο, ο κλάδος τσιμέντου συνεχίζει να αντιμετωπίζει προκλήσεις. Η ζήτηση εκτιμάται ότι θα ανακάμψει, καθώς οι επιπτώσεις της υποτίμησης σταδιακά απορροφώνται, η οικονομία καταγράφει υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης, υλοποιούνται και ξεκινούν νέα μεγάλα και σημαντικά έργα. Όμως, η ήδη υπερβάλλουσα προσφορά αναμένεται να οξυνθεί με την επικείμενη είσοδο νέου παραγωγικού δυναμικού, η οποία θα συμπιέσει τους συντελεστές λειτουργίας των υφιστάμενων εργοστασίων. Η Titan Cement Egypt έχοντας εξελιχθεί σε έναν από τους πιο ανταγωνιστικούς παραγωγούς της χώρας, παραμένει προσηλωμένη στην περαιτέρω μείωση του κόστους παραγωγής και παράλληλα καταβάλλει προσπάθειες για την ουσιαστική βελτίωση των τιμών πώλησης.

Στην Τουρκία, εκτιμάται ότι η ζήτηση θα κινηθεί ανοδικά και το 2018, στηριζόμενη στη συνέχιση μεγάλων δημόσιων έργων και στα έργα που πραγματοποιούνται από συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Στη Βραζιλία, η βελτίωση μακρο-οικονομικών δεικτών και οι εκτιμήσεις για οικονομική ανάπτυξη στο άμεσο μέλλον, λειτουργούν ενθαρρυντικά για την επαναδραστηριοποίηση του κλάδου κατασκευών και δημιουργούν προσδοκίες για σταθεροποίηση και αρχή του κύκλου ανάκαμψης εντός του έτους.


businessnews.gr


Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία επιχειρηματικά και επενδυτικά νέα


                                                                  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

[ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ][stack]

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

[ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ][btop]

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

[ΕΝΕΡΓΕΙΑ][grids]

TECHNEWS

[ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ][btop]