ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΤΗΣ ERGON ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

[ERGONCON][slideshow]

Με νόμο η ανταλλαγή δανείων με ακίνητα

Και δια νόμου θα καλυφθεί -και μάλιστα εντός του μηνός- η επιθυμία των διοικήσεων των συστημικών τραπεζών για την ανταλλαγή στοιχείων ενεργητικού με χρέος, τόνιζαν την Παρασκευή υψηλόβαθμα κυβερνητικά στελέχη που εμπλέκονται με τα τέστ αντοχής, όσο και με τα κόκκινα δάνεια και τις παραδοχές (σενάρια) που θα ακολουθήσει η αξιολόγηση των συστημικών τραπεζών.

Για το τελευταίο πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή συνάντηση στο υπουργείο Οικονομίας με στόχο να εξεταστούν όλες οι εκκρεμμότητες που εμποδίζουν την αναδιάρθρωση μεγάλων επιχειρηματικών δανείων (πτωχευτικό δίκαιο) ενώ ταυτόχρονα συζητήθηκαν οι επιπτώσεις από την αύξηση των REOs που θα έχουν οι επικείμενοι πλειστηριασμοί.

Το βασικό ζήτημα αφορά την υποχρέωση των τραπεζών να πουλήσουν τα ακίνητα που θα αποκτήσουν μέσα από τους πλειστηριασμούς σε χρονικό διάστημα 24 μηνών, όπως προβλέπεται από τα λογιστικά πρότυπα, διάστημα που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ανακεφαλαιοποίηση κάποιες από τις συστημικές τράπεζες. Προς το παρόν και με την αρωγή των Ιταλικών τραπεζικών Ιδρυμάτων, η τήρηση της οδηγίας της ΕΚΤ απεφεύχθη, αναμένεται όμως να ασκηθεί νέα πίεση αμέσως μετά τη διενέργεια των ελέγχων αντοχής την Ανοιξη.

Εκτιμάται ότι ο χρόνος υποχρεωτικής ρευστοποίησης των REOs θα αυξηθεί κατά 50% στους 36 μήνες, την ώρα που το ελληνικό τραπεζικό σύστημα πιέζει για 60 μήνες, ώστε να απορροφηθούν τυχόν κραδασμοί που θα προέκυπταν από πιθανές παρεκλίσεις της πορείας των δεικτών που περιλαμβάνονται στα σενάρια προσομοίωσης κινδύνων. Και αυτό γιατί οι προβλέψεις για τις εξασφαλίσεις (τιμές οικιστικών και επαγγελματικών ακινήτων) πράγματι ενέχουν κινδύνους, έστω και αν η χώρα μας βρίσκεται στην τρίτη θέση από το τέλος, με μέσο όρο 17,4% στην τριετία 2018-2020. Η εκτιμώμενη πτώση στις τιμές των ακινήτων σε χώρες της Ευρωζώνης προκύπτει από την ολοκλήρωση ενός ανοδικού κύκλου που ξεκίνησε το 2011 και ολοκληρώνεται το 2018.

Τυχόν προσέγγιση του δυσμενούς σεναρίου θεωρείται όμως διαχειρίσιμη, καθώς μπορεί να αντιμετωπιστεί με κινήσεις εσωτερικής δημιουργίας κεφαλαίου, όπως μείωση του σταθμισμένου ενεργητικού και νέες περικοπές στο κόστος λειτουργίας, με στόχο να περιοριστεί το ρίσκο και να ενισχυθεί η κερδοφορία των Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων.

ΖΕΣΤΟ ΧΡΗΜΑ από την Κίνα

Ένας ακόμη παράγοντας που καλλιεργεί κλίμα αισιοδοξίας στους κυβερνητικούς κύκλους είναι η διάθεση κινεζικών κεφαλαίων να αποκτήσουν πρόσβαση στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα και μάλιστα πλειοψηφικό πακέτο σε τράπεζα που θα μπορούσε να υποστηρίξει ανάπτυξη κινεζικών εταιρειών σε ελληνικό έδαφος σε ότι αφορά τους κλάδους των υποδομών, της μεταποίησης και της διαμετακόμισης.ered.grΕγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία επιχειρηματικά και επενδυτικά νέα


                                                                  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

[ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ][stack]

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

[ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ][btop]

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

[ΕΝΕΡΓΕΙΑ][grids]

TECHNEWS

[ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ][btop]