ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΤΗΣ ERGON ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

[ERGONCON][slideshow]

Μόνο τα νόμιμα ακίνητα στο νέο «Εξοικονομώ»!

Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση προκήρυξης του προγράμματος «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον ΙΙ», η οποία περιλαμβάνει και τον Οδηγό Εφαρμογής, επιλέξιμη κατοικία, που μπορεί να ενταχθεί στο νέο πρόγραμμα είναι οι μονοκατοικίες, οι πολυκατοικίες καθώς και τα μεμονωμένα διαμερίσματα, που σε κάθε περίπτωση υφίστανται νόμιμα.

Προβλέπεται ρητά και κατηγορηματικά στον Οδηγό Εφαρμογής του προγράμματος, ότι:

«Σε περίπτωση που υπάρχουν εκκρεμότητες νομιμοποίησης/ τακτοποίησης στο ακίνητο, θα πρέπει να διευθετηθούν πριν την υποβολή της αίτησης. Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να έχει εκδοθεί βεβαίωση περαίωσης, από την οποία να προκύπτει η ολοκλήρωση της διαδικασίας καταβολής του ενιαίου ειδικού προστίμου της δηλούμενης κατασκευής ή χρήσης.»

Η συγκεκριμένη πρόβλεψη, αποκλείει αυτόματα από το «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον ΙΙ», κάθε είδους ακίνητο, στο οποίο υπάρχει κάποιας μορφής αυθαιρεσία που δεν έχει νομιμοποιηθεί και μάλιστα με εξοφλημένο το σύνολο του προστίμου πριν την υποβολή αίτησης.


Κίνδυνοι και κυρώσεις

Στο πρόγραμμα προβλέπεται ότι κατά το στάδιο υποβολής της αίτησης δεν απαιτείται προσκόμιση φυσικού φακέλου με δικαιολογητικά. Τα δικαιολογητικά επισυνάπτονται από τον υποψήφιο ηλεκτρονικά. Η αίτηση αυτή επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (ΦΕΚ Α΄75) για τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτήν και τα υποβαλλόμενα με αυτήν δικαιολογητικά. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται στην αίτηση επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

Οι ποινικές και διοικητικές κυρώσεις σε περίπτωση πολεοδομικής αυθαιρεσίας βαρύνουν βεβαίως τον ιδιοκτήτη του ακινήτου και τον Σύμβουλο του Έργου. Στους όρους του νέου προγράμματος αναφέρεται ξεκάθαρα ότι σε περίπτωση κατά την οποία, σε οποιοδήποτε στάδιο υλοποίησης του έργου ή μετά την ολοκλήρωση του έργου διαπιστωθεί, βάσει ελέγχων που διενεργούν τα αρμόδια όργανα, η μη ορθή υλοποίηση του έργου, το ελληνικό δημόσιο προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την ανάκληση ή τροποποίηση της απόφασης υπαγωγής και συνακόλουθα για τη δημοσιονομική διόρθωση και την ανάκτηση των κινήτρων του ιδιοκτήτη από τις αρμόδιες Αρχές, πλέον τόκων σε περίπτωση κρατικής ενίσχυσης ή την αναπροσαρμογή αυτών.

Όσοι λοιπόν επιχειρήσουν να ενταχθούν και να λάβουν επιδότηση, έχοντας κάποιας μορφής αυθαιρεσία στο ακίνητο τους, που δεν είναι νομιμοποιημένη με πληρωμένο το πρόστιμο πριν την υποβολή αίτησης στο πρόγραμμα, όταν έρθει η ώρα του λογαριασμού, παράλληλα με τις ποινικές, διοικητικές και πειθαρχικές καμπάνες που προβλέπει ο πολεοδομικός νόμος και για τους μηχανικούς, θα υποχρεωθούν να επιστρέψουν πίσω στο δημόσιο τα χρήματα της επιδότησης και με τόκο και θα είναι υπόλογοι για απάτη εις βάρος του ελληνικού δημοσίου αλλά και του προϋπολογισμού της ΕΕ, που χρηματοδοτεί το πρόγραμμα.

Για τακτοποίηση αυθαιρέτων μπορείτε να δείτε περισσότερα εδώ

Για υπολογισμό προστίμου τακτοποίησης κάνετε κλικ εδώ

 

 

Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία επιχειρηματικά και επενδυτικά νέα


Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

[ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ][stack]

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

[ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ][btop]

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

[ΕΝΕΡΓΕΙΑ][grids]

TECHNEWS

[ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ][btop]