ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΤΗΣ ERGON ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

[ERGONCON][slideshow]

Στα 12,3 εκατ. ευρώ οι αποζημιώσεις των ασφαλιστικών στη Δυτ. Αττική

Στα 12,3 εκατ. ευρώ προσδιορίζουν τις αποζημιώσεις που θα κληθούν να καταβάλλουν για τις ζημιές που προκλήθηκαν σε περιουσίες και αυτοκίνητα στη Δυτ. Αττική οι ασφαλιστικές εταιρείες, σύμφωνα με την πρώτη επίσημη εκτίμηση που δημοσιοποίησε η ΕΑΕΕ. Τα 11,6 εκατ. ευρώ αφορούν ζημιές στην περιουσία και τα υπόλοιπα ζημιές σε αυτοκίνητα. 

Ακολουθούν αναλυτικά τα στοιχεία της έρευνας 

Α. Ασφαλίσεις Περιουσίας

Α.1. Συνολική εκτίμηση αποζημιώσεων

Εξ΄ αιτίας των ακραίων καιρικών φαινομένων, δηλώθηκαν συνολικά στις συμμετέχουσες επιχειρήσεις 177 ζημιές επί των ασφαλίσεων περιουσίας με ποσό πρώτης εκτίμησης για αποζημίωση της τάξης των 11,6 εκατ. €, άρα η μέση δηλωθείσα ζημία φθάνει τα 65.833€. Οι ζημιές αυτές, αναλόγως του είδους του καλυπτομένου κινδύνου, αναλύονται ως εξής:
zimies mandra
Α.2. Ανάλυση ανά περιοχή

Η μεγαλύτερη γεωγραφική συγκέντρωση των ζημιών περιουσίας καταγράφεται στην περιοχή της Μάνδρας, σύμφωνα με τις δηλώσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα. Η κατάτμηση των ζημιών ανά περιοχή έχει ως εξής:

zimies mandra 2
zimies mandra 3
Β. Ασφαλίσεις Αυτοκινήτων

Ως προς τις ασφαλίσεις αυτοκινήτων, δηλώθηκαν συνολικά στις συμμετέχουσες επιχειρήσεις της έρευνας 149 ζημιές με ποσό πρώτης εκτίμησης για αποζημίωση της τάξης των 651 χιλιάδων €, άρα η μέση δηλωθείσα ζημία φθάνει τα 4.370€. Οι δηλωθείσες ζημιές των αυτοκινήτων κατανέμονται ανά περιοχή ως ακολούθως:
zimies mandra 4
newmoney.gr


Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία επιχειρηματικά και επενδυτικά νέα


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

[ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ][stack]

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

[ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ][btop]

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

[ΕΝΕΡΓΕΙΑ][grids]

TECHNEWS

[ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ][btop]