ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΤΗΣ ERGON ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

[ERGONCON][slideshow]

Παρατείνεται η ισχύς των Σημάτων Λειτουργίας ξενοδοχείων και camping

Σύμφωνα με τον νέο τουριστικό νόμο 4276/14 και τις αποφάσεις 216/8.1.2015 και 14129/2.7.2015, περί καθορισμού των τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών και βαθμολογούμενων κριτηρίων για τα ξενοδοχεία και τις οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις, προβλέπονταν η αυτοδίκαιη λήξη των σημάτων λειτουργίας τους στις 31/12/2017 με την υποχρέωση αυτών για επανέκδοση νέων με βάσει τη νέα διαδικασία και το νέο σύστημα βαθμολόγησης σε αστέρια.

Με νέες αποφάσεις της Υπουργού Τουρισμού, η ισχύς των Ειδικών Σημάτων Λειτουργίας (ΕΣΛ) ξενοδοχείων και οργανωμένων τουριστικών κατασκηνώσεων που έχουν εκδοθεί με βάση το ισχύσαν μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας σύστημα κατάταξης αναστέλλεται αυτοδίκαια την 31-12-2018 μέχρι την επανακατάταξή τους. Μέχρι την ημερομηνία αυτή όλα τα ξενοδοχεία και οι οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις υποχρεούνται να διαθέτουν πιστοποιητικό κατάταξης σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

___________________________________________________________

Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν την αδειοδότηση και κατάταξη τουριστικών καταλυμάτων, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους Μηχανικούς της εταιρείας ERGON Σύμβουλοι Μηχανικοί, οι οποίοι θα σας καθοδηγήσουν σχετικά με τις ρυθμίσεις της νέας τουριστικής νομοθεσίας.

ERGON Σύμβουλοι Μηχανικοί

Θεσσαλονίκη (Περιοχή Ανάληψη)

Τ. 2310 841656
F. 2313 016122

E. info@ergon-consultants.gr
W. www.ergon-consultants.gr 
Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία επιχειρηματικά και επενδυτικά νέα


                                                                 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

[ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ][stack]

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

[ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ][btop]

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

[ΕΝΕΡΓΕΙΑ][grids]

TECHNEWS

[ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ][btop]