ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΤΗΣ ERGON ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

[ERGONCON][slideshow]

Οι ευνοϊκές ρυθμίσεις του νέου νόμου των Αυθαιρέτων 4495/17

Ο νέος νόμος που έρχεται ως συνέχεια του Ν.4178/13 έχει ευνοϊκές διατάξεις ως προς την αποπληρωμή των προστίμων, αφού θεσπίζονται χρονικές περίοδοι εντός των οποίων θα εφαρμόζεται έκπτωση έως και 20% σε όσους ιδιοκτήτες ρυθμίσουν τα ακίνητά τους εντός του πρώτου εξαμήνου και το ελάχιστο παράβολο μειώνεται στο μισό από 500€ σε 250€.


Τακτοποίηση για μίσθωση ακινήτων

Σύμφωνα με το νέο νόμο απαγορεύεται και είναι άκυρη η μεταβίβαση και η μίσθωση ακινήτων που έχουν αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις. Το γεγονός αυτό συμπαρασύρει και την έκδοση των αδειών λειτουργίας των καταστημάτων και των επαγγελματικών χώρων σε ακίνητα που έχουν αυθαιρεσίες.


Μειώνονται τα πρόστιμα

Τα πρόστιμα στις περισσότερες περιπτώσεις είναι μειωμένα σε σχέση με τον παλαιότερο νόμο, αφού τα παράβολα μειώνονται στο μισό, εισάγεται νέα κατηγορία για τις αυθαίρετες κατασκευές από το 1983 έως το 1993 και πλέον τα πρόστιμα προκύπτουν με βάσει τις μειωμένες τιμές ζώνης που ισχύουν με βάση τις νέες μειωμένες αντικειμενικές αξίες του Υπουργείου Οικονομικών.


Εκπτώσεις προστίμων

Στο νέο νόμο προβλέπονται σημαντικές εκπτώσεις που έχουν να κάνουν τόσο με τον χρόνο που θα υπαχθούν οι αυθαίρετες κατασκευές και χρήσεις, όσο και με ειδικές κατηγορίες πληθυσμού. Πιο συγκεκριμένα το πρόστιμο μειώνεται κατά:

α) 20%, αν η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου έως τις 8.4.2018,
β) 10%, αν η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου από τις 9.4.2018 έως τις 8.10.2018,
γ) 10%, αν ο αιτών υποβάλει τη μελέτη στατικής επάρκειας – εφόσον απαιτείται- ταυτόχρονα με τη δήλωση υπαγωγής.


Αντίθετα για όσους καθυστερήσουν το πρόστιμο αυξάνεται κατά:

α) 10%, αν η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος από τις 9.10.2018 έως τις 8.2.2019,
β) 20%, αν η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος μετά τις 9.2.2019,


Εκπτώσεις για ειδικές ομάδες πληθυσμού
  • Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ) με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, με ατομικό εισόδημα έως 40.000€ ή οικογενειακό έως 60.000€
  • Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ) με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, με ατομικό εισόδημα έως 18.000€ ή οικογενειακό εισόδημα έως 24.000€
  • Παλιννοστούντες ομογενείς, οι οποίοι έχουν εγγραφεί στα μητρώα ή τα δημοτολόγια δήμου ή κοινότητας
  • Πολύτεκνοι με ατομικό εισόδημα έως 40.000€ ή οικογενειακό εισόδημα έως 80.000€
  • Τρίτεκνοι με ατομικό εισόδημα έως 25.000€ ευρώ ή οικογενειακό εισόδημα έως 40.000€
  • Μακροχρόνια άνεργοι
  • Άτομα τα οποία είναι δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης

Υπολογίστε το πρόστιμο για το δικό σας ακίνητο κάνοντας κλικ εδώ


Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία επιχειρηματικά και επενδυτικά νέα


                                                                 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

[ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ][stack]

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

[ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ][btop]

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

[ΕΝΕΡΓΕΙΑ][grids]

TECHNEWS

[ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ][btop]