ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΤΗΣ ERGON ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

[ERGONCON][slideshow]

Στην CVC περνά το Ιασώ General - Στα €48 εκατ. η αποτίμηση

Σύμβαση αγοραπωλησίας σύνηψε η Ιασώ για την πώληση του ποσοστού (97,2%) των μετοχών που κατέχει στην θυγατρική της εταιρεία Ιασώ General, στην «Hellenic Healthcare», εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με έδρα στο Λουξεμβούργο.

Το Δ.Σ. της Ιασώ είχε κρίνει ικανοποιητική την προσφορά που είχε λάβει από τη Hellenic Healthcare S.A.R.L, συμφερόντων της CVC Capital και των εγχώριων εταίρων της (Θεοχαράκης, Σπυρίδης).

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η αποτίμηση της επιχείρησης (enterprise value) ανέρχεται σε 48 εκατομμύρια ευρώ ενώ μετά την αφαίρεση του τραπεζικού δανεισμού και συναφών υποχρεώσεων η αποτίμηση των μετοχών ανέρχεται σε 20 εκατομμύρια ευρώ εκ των οποίων στην Εταιρεία αντιστοιχεί το ποσό των 19.446.000 ευρώ (το τίμημα).

Η μεταβίβαση τελεί υπό την αίρεση πλήρωσης συνήθων όρων και προϋποθέσεων σύμφωνα με τη Σύμβαση.

Για τον όμιλο Ιασώ, η πώληση της Iaso General ενισχύει σημαντικά τη ρευστότητα και θα μειώσει τον δανεισμό του, προσφέροντας την ευχέρεια να προχωρήσουν επενδύσεις στο core business της μαιευτικής κλινικής που διαθέτει και τα υψηλότερα περιθώρια λειτουργικής κερδοφορίας.newmoney.gr


Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία επιχειρηματικά και επενδυτικά νέα


                                                              

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

[ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ][stack]

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

[ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ][btop]

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

[ΕΝΕΡΓΕΙΑ][grids]

TECHNEWS

[ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ][btop]