ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΤΗΣ ERGON ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

[ERGONCON][slideshow]

Ασφαλιστικές: Έξι «γέφυρες» επικοινωνίας με το ευρύ κοινό

Σειρά πρωτοβουλιών προκειμένου να ενισχυθούν περαιτέρω οι γέφυρες εμπιστοσύνης μεταξύ των ασφαλιστικών εταιρειών και των πολιτών έχει ξεκινήσει η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδας, αρκετές εκ των οποίων αναμένεται να τεθούν σε εφαρμογή κατά τους επόμενους μήνες.

Οι έξι κυριότερες πρωτοβουλίες προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση, σύμφωνα με τον κ. Δημήτρη Μαζαράκη πρόεδρο της ΕΑΕΕ, είναι:

• Η δημιουργία ενιαίου μητρώου ασφαλιστικών διαμεσολαβητών που αναμένεται να ολοκληρωθεί στις αρχές του 2018 (ο πελάτης θα πρέπει να γνωρίζει ποιος είναι ο ασφαλιστής του).

• Η δημιουργία δείκτη κόστους υπηρεσιών υγείας (ο αντίστοιχος δείκτης της ΕΛΣΤΑΤ θεωρείται ακατάλληλος) προκειμένου οι όποιες μεταβολές τιμολογίων στα ασφάλιστρα των καλύψεων υγείας να είναι επαρκώς αιτιολογημένες. Τα πρώτα στοιχεία αναμένονται στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2018.

• Η διεύρυνση του θεσμού του «Φιλικού Διακανονισμού», έτσι ώστε να ενταχθεί σ’ αυτόν τόσο το σύνολο των ασφαλιστικών εταιρειών, όσο και οι επιχειρήσεις που λειτουργούν στην Ελλάδα με την μορφή των ΕΠΥ (Ελεύθερης Παροχής Υπηρεσιών). Στόχος είναι κάθε οδηγός να αποζημιώνεται από την ίδια την εταιρεία την οποία επέλεξε.

• Οι διαπραγματεύσεις που έχουν ξεκινήσει με τις εταιρείες οδικής βοήθειας, έτσι ώστε να τηρούνται από αυτές κάποια ελάχιστα επίπεδα προδιαγραφών και να βελτιωθούν οι προσφερόμενες υπηρεσίες προς τους ασφαλισμένους.

• Η επέκταση της χρήσης της διαμεσολάβησης στην επίλυση των όποιων διαφορών υπάρχουν με πελάτες, όσο το δυνατόν πιο δίκαια και πιο σύντομα.

• Η υλοποίηση κινήσεων που αποσκοπούν στην τόνωση της νέας επιχειρηματικότητας και την καλλιέργεια ασφαλιστικής συνείδησης ιδιαίτερα στις νεαρότερες ηλικίες.

Οι κινήσεις αυτές της ΕΑΕΕ αποσκοπούν στην περαιτέρω ενίσχυση της αξιοπιστίας του ασφαλιστικού κλάδου, σε μια περίοδο όπου η κοινή γνώμη αντιλαμβάνεται πως ο δημόσιος τομέας αδυνατεί από μόνος του να καλύψει επαρκώς τις ανάγκες για συντάξεις και υγεία.

Χαρακτηριστικά άλλωστε είναι τα ευρήματα της έρευνας της MRB που έγινε για λογαριασμό της ΕΑΕΕ, μεταξύ των οποίων αναδείχτηκε ότι:

• Τα κρατικά ασφαλιστικά ταμεία θεωρούνται από το 86% των ερωτηθέντων λίγο έως καθόλου ασφαλή.

• Οι συντάξεις των κρατικών ασφαλιστικών ταμείων θα μειωθούν στο μέλλον, σύμφωνα με το 85% των ερωτηθέντων.

• Οι συντάξεις δεν θα επαρκούν, σύμφωνα με το 91% των ερωτηθέντων.

• Στο ερώτημα για το κατά πόσο εμπιστεύεται περισσότερο το κοινό περισσότερο τις ασφαλιστικές εταιρείες από το δημόσιο σύστημα σε ότι αφορά τη σύνταξη και την υγεία, το 48% εμπιστεύεται περισσότερο τις ασφαλιστικές εταιρείες και το 28% εμπιστεύεται και τους δύο.

• Μόνο το 12% θεωρεί ικανοποιητικές τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας από το δημόσιο σύστημα υγείας και το 66% πιστεύει πως το υπάρχον επίπεδο παροχής υπηρεσιών θα μειωθεί στο μέλλον.

Τέλος, αναφερόμενος στην αμφισβήτηση του κλάδου που υπάρχει σε τμήμα των Ελλήνων για τις ασφαλιστικές εταιρείες, ο πρόεδρος της ΕΑΕΕ Δημήτρης Μαζαράκης σημείωσε πως παλαιότερες περιπτώσεις εταιρειών που έκλεισαν είχαν πλήξει και τα συμφέροντα όσων ασφαλιστικών επιχειρήσεων βρίσκονται σήμερα σε λειτουργία. Και συμπλήρωσε πως στις μέρες μας, η Εποπτεία είναι ιδιαίτερα αυστηρή, γίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και είναι προς το συμφέρον του κλάδου και των ασφαλισμένων, παρά το ότι συνεπάγεται δαπάνες και κόπο.euro2day.gr


Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία επιχειρηματικά και επενδυτικά νέα


                                                           

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

[ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ][stack]

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

[ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ][btop]

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

[ΕΝΕΡΓΕΙΑ][grids]

TECHNEWS

[ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ][btop]