ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΤΗΣ ERGON ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

[ERGONCON][slideshow]

Δημοσιεύθηκε ο νέος νόμος αυθαιρέτων 4495/2017 – σε εφαρμογή και το πληροφοριακό σύστημα δηλώσεων

 
Δημοσιεύθηκε ο νέος νόμος των αυθαιρέτων (Ν. 4495/2017) με τίτλο "Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 167Α/03-11-2017). Βασικό χαρακτηριστικό του Ν.4495/17 είναι η ελάφρυνση των προστίμων για αρκετές κατηγορίες πολεοδομικών παραβάσεων καθώς και για ευάλωτες ομάδες πληθυσμού.

Διαβάστε τα βασικά χαρακτηριστικά του νέου νόμου που τον διαφοροποιούν:

Τι ισχύει για τις μικρές πολεοδομικές παραβάσεις;

Ο νόμος περιλαμβάνει έναν κατάλογο με 18 κατηγορίες πολεοδομικών παραβάσεων που νομιμοποιούνται μόνο με την καταβολή παραβόλου 250 ευρώ. Ανάμεσα σε αυτές, η προσθήκη εξωτερικής μόνωσης στο κτίριο, η κατασκευή πέργκολας έως 50 τ.μ., αποθήκης έως 15 τ.μ., πρόχειρες ξύλινες κατασκευές έως 8 τ.μ. κ.ά.

Τι ισχύει για αυθαίρετες κατασκευές και αυθαίρετες αλλαγές χρήσης που τακτοποιήθηκαν με προηγούμενο νόμο αυθαιρέτων;

Δεν επιβάλλονται επιπλέον κυρώσεις για ακίνητα που τακτοποιήθηκαν με παλαιότερο νόμο αυθαιρέτων και έχουν εξαιρεθεί από την κατεδάφιση.

Τι ισχύει για τα αυθαίρετα προ της 30.11.1955

Οι αυθαίρετες κατασκευές προ του 1955 δε θεωρούνται αυθαίρετα και ως εκ τούτου δεν επιβάλλονται πρόστιμα νομιμοποίησης και επιτρέπεται η μεταβίβασή τους.

Τι ισχύει για τα αυθαίρετα μεταξύ 1.12.1955 έως 9.6.1975;

Τα αυθαίρετα αυτής της κατηγορία νομιμοποιούνται με την καταβολή παραβόλου 250 ευρώ, χωρίς την πληρωμή προστίμου.

Τι ισχύει για τα αυθαίρετα μεταξύ 9.6.1975 και 31.12.1982;

Τα αυθαίρετα αυτής της κατηγορία νομιμοποιούνται με την πληρωμή παραβόλου και του 15% του προστίμου που υπολογίζεται.

Τι ισχύει για τα αυθαίρετα μεταξύ 1.1.1983 και 31.12.1992;

Σε αυτή τη χρονολογική κατηγορία η νομιμοποίηση γίνεται με την πληρωμή παραβόλου και του 60% του προστίμου που υπολογίζεται.

Τι ισχύει για τα αυθαίρετα μεταξύ 1.1.1993 και 28.7.2011;


Τα αυθαίρετα αυτής της κατηγορία νομιμοποιούνται με την πληρωμή παραβόλου και του 100% του προστίμου που υπολογίζεται.

Σε περίπτωση υπέρβασης των πολεοδομικών μεγεθών δόμησης και κάλυψης κατά 40% και του ύψους κατά 20%, γίνεται τακτοποίηση για 30 έτη και η οριστική νομιμοποίηση μπορεί να γίνει εφόσον γίνει αγορά συντελεστή δόμησης, όταν ετοιμαστεί το σχετικό ηλεκτρονικό σύστημα.

Τι γίνεται αν κάποιος κληρονομήσει ακίνητο με αυθαιρεσία;

Αν έχει ανεγερθεί έως τις 28.7.2011, μπορεί να το νομιμοποιήσει σύμφωνα με τα ισχύοντα. Μόνη διαφορά, ότι θα πρέπει να υποβάλει στα δικαιολογητικά και το Ε9 του αποβιώσαντος.

Τι ισχύει για τα αυθαίρετα που έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία υπαγωγής και δεν την έχουν ολοκληρώσει;

Τα αυθαίρετα αυτά μπορούν να υπαχθούν στον νέο νόμο. Η οφειλή επανυπολογίζεται και συμψηφίζεται με τα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί. Ειδικά για τη ρύθμιση του 2010 για τους ημιϋπαίθριους χώρους (ν. 3843/10), το υπόλοιπο πρέπει να καταβληθεί εφάπαξ ως παράβολο υπέρ του Πράσινου Ταμείου.

Ποια παράβολα προβλέπονται στο νέο νόμο;

Το παράβολο ορίζεται σε:
  • 250 ευρώ για αυθαίρετη κατασκευή/χρήση έως 100 τ.μ.
  • 500 ευρώ για 100-500 τ.μ.
  • ευρώ για 500-2.000 τ.μ.
  • 4.000 ευρώ για 2.000-5.000 τ.μ.
  • 10.000 ευρώ για αυθαίρετα άνω των 5.000 τ.μ.


ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ


Πώς υπολογίζεται το πρόστιμο;

Ο υπολογισμός του προστίμου γίνεται με βάση το εμβαδόν της αυθαίρετης κατασκευής ή χρήσης επί την τιμή ζώνης στην περιοχή του ακινήτου, σύμφωνα με το σύστημα αντικειμενικών αξιών, επί τον συντελεστή 15% και επί τους συντελεστές των σχετικών ενδείξεων – τετραγωνιδίων της αίτησης, όπου απαιτούνται (ανάλογα με την κατηγορία του αυθαιρέτου).

Με ποιον τρόπο αποπληρώνεται το πρόστιμο;

Ο ιδιοκτήτης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει μεταξύ των εξής:
  • Εφάπαξ αποπληρωμή: εξασφαλίζει έκπτωση 20%, εφόσον γίνει εντός ενός μήνα
  • Άμεση καταβολή του 30% και του υπολοίπου 70% με δόσεις: εξασφαλίζει έκπτωση 10%, εφόσον γίνει εντός ενός μήνα
  • Καταβολή όλου του προστίμου σε δόσεις (έως 100 μηνιαίες).

Να σημειωθεί ότι ο ιδιοκτήτης δικαιούται επιπλέον έκπτωση 20% αν ξεκινήσει τη διαδικασία μέσα στο α' εξάμηνο (έως τις 8.4.2018) και 10% αν ξεκινήσει τη διαδικασία στο β' εξάμηνο (από 9.4.2018 έως 8.10.2018).

Ειδικές εκπτώσεις;

Μια σειρά από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες δικαιούνται έκπτωσης. Ενδεικτικά:

• Τα ΑμεΑ καταβάλλουν το 15 - 20% του προστίμου
• Οι παλιννοστούντες ομογενείς καταβάλλουν 20% του προστίμου
• Οι πολύτεκνοι καταβάλλουν το 20% - 50%.
• Οι τρίτεκνοι με ατομικό εισόδημα έως 25.000 ευρώ ή οικογενειακό εισόδημα έως 40.000 ευρώ καταβάλλουν το 30% του προστίμου
• Οι μακροχρόνια άνεργοι καταβάλλουν το 30% του προστίμου.

ERGON Σύμβουλοι Μηχανικοί ®
Ανδρεοπούλου 15, 1ος όροφος
Θεσσαλονίκη

Τηλ.: 2310841656 | E-mail: info@ergon-consultants.gr

Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία επιχειρηματικά και επενδυτικά νέα


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

[ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ][stack]

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

[ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ][btop]

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

[ΕΝΕΡΓΕΙΑ][grids]

TECHNEWS

[ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ][btop]