ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΤΗΣ ERGON ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

[ERGONCON][slideshow]

Πώς θα ανέβει η Ελλάδα στον ευρωπαϊκό ψηφιακό χάρτη

Tης Στεφανίας Σούκη

«Η χώρα βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις στον ψηφιακό χάρτη εκτός από την κάλυψη δικτύου. Η Ευρώπη "τρέχει" κι εμείς δε βελτιωνόμαστε, αφού η χώρα βρίσκεται στην 26η θέση στην ΕΕ-28 στο δείκτη DESI.

Η Ελλάδα έχει βαλκανοποιηθεί ενώ πριν λίγα χρόνια ήταν στο επίπεδο της κεντρικής Ευρώπης, ωστόσο αν μπει σε τροχιά σύγκλισης θα δημιουργηθεί ευκαιρία κι επιπλέον ένας πρόσθετος πλούτος 2% του ΑΕΠ. Άρα η συζήτηση είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την αναμόρφωση παραγωγικού μοντέλου και την ανάπτυξη της παραγωγικής δυναμικής και της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας».

Τα παραπάνω ανέφερε χθές από το βήμα του συνεδρίου της 19η INFOCOM ο κ. Γιώργος Στεφανόπουλος, γενικός διευθυντής της Ένωσης Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας τονίζοντας ότι απαιτείται ένας ραγδαίος ψηφιακός μετασχηματισμός δημόσιας διοίκησης και συνεργατικότητα με ολοκληρωμένο σχεδιασμό και άμεση εφαρμογή. Αν υλοποιηθούν οι απαραίτητες μεταρρυθμίσεις ώστε η Ελλάδα να συγκλίνει ψηφιακά με την υπόλοιπη Ευρώπη (σενάριο σύγκλισης), η επιπρόσθετη συνεισφορά του κλάδου κινητών επικοινωνιών στο ΑΕΠ μπορεί να φτάσει στο 2,05% ή 3,06 δισ. ευρώ ενώ η επιπρόσθετη συμβολή στα δημόσια έσοδα ανέρχεται σε 1,62 δισ. ευρώ το 2021.

«Για να απελευθερωθεί η δυναμική αυτή θα πρέπει να φύγουν από την αγορά στρεβλώσεις και αντικίνητρα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι ειδικοί φόροι (ειδικό τέλος) που επιβαρύνουν τον καταναλωτή, ενώ έχουμε διπλάσιο ειδικό φόρο απ’ ό,τι στην ΕΕ. Θα πρέπει να δημιουργηθεί κίνητρο στη ζήτηση ειδικά στις ΜμΕ για να είναι σε θέση να επωφεληθούν από τα οφέλη της ψηφιακής ανάπτυξης (μείωση λειτουργικού κόστους, εξωστρέφεια, αύξηση ανταγωνιστικότητας), να δεχτεί η επιχειρηματικότητα πόρους από το νέο ΕΣΠΑ και να υπάρχει μια συνεκτική ψηφιακή στρατηγική και μέσα σε αυτήν τη στρατηγική να περιληφθούν θέματα, όπως η σταδιακή διάθεση φάσματος, σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές στην ΕΕ στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού σχεδιασμού με κεντρικό στόχος την ανάπτυξη.»

Οι πέντε άμεσες πρωτοβουλίες που προτείνει η ΕΕΚΤ συνοψίζονται ως εξής:

1.Απλοποίηση και εφαρμογή του ρυθμιστικού πλαισίου για την επιτάχυνση της αδειοδότησης των υφιστάμενων και νέων σταθμών βάσης. Στόχος η επίλυση των εκκρεμοτήτων για την αναβάθμιση των δικτύων, ώστε να υλοποιηθούν ταχύτερα οι προγραμματισμένες επενδύσεις 
2. Απόδοση φασματικών περιοχών, έτοιμων προς χρήση. Στόχος είναι η αξιοποίηση των βέλτιστων πρακτικών της ΕΕ, η αναθεώρηση τελών συχνοτήτων και του κόστους αδειοδότησης των σταθμών βάσης, στο πλαίσιο της διασφάλισης και διευκόλυνσης του μακροχρόνιου επενδυτικού σχεδιασμού των παρόχων. 
3. Άρση της στρέβλωσης του ειδικού τέλους. Στην Ελλάδα ο καταναλωτής επιβαρύνεται έως 48,8% στον τελικό λογαριασμό του, όταν η μέγιστη επιβάρυνση στην ΕΕ είναι 25%.
4. Εκστρατεία ενημέρωσης αρμοδίων φορέων και πολιτών για τη σημασία των υποδομών, των υπηρεσιών και της ψηφιακής τεχνολογίας στην ανάπτυξη οικονομίας και κοινωνίας, στο πλαίσιο της υλοποίησης της εθνικής ψηφιακής στρατηγικής. 
5. Ενίσχυση της ζήτησης με θέσπιση κινήτρων για την υιοθέτηση καινοτόμων κινητών υπηρεσιών από τις επιχειρήσεις, τους πολίτες, την τοπική αυτοδιοίκηση και τη δημόσια διοίκηση. 

Τα νούμερα

Το 2016, στην Ευρώπη η συνεισφορά των κινητών επικοινωνιών στο ΑΕΠ ανήλθε στο 3,9%. Για το ίδιο έτος στην Ελλάδα η συνεισφορά των κινητών επικοινωνιών στο ΑΕΠ ανήλθε σε 2,82 δισ. ευρώ και η έμμεση συμβολή σε 7,47 δισ. ευρώ. Το 2016, οι συνολικές επενδύσεις του κλάδου στη χώρα μας ξεπέρασαν τα 351 εκατ. ευρώ καθώς συνεχίζεται η γεωγραφική και πληθυσμιακή επέκταση των δικτύων 4G και όπως χαρακτηριστικά επισημαίνει η ΕΕΚΤ, παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο κλάδος, τα τελευταία τρία έτη έχει αυξήσει τις ετήσιες επενδύσεις του κατά σχεδόν 100 εκατ. ευρώ. O κλάδος έχει επενδύσει από το ξεκίνημα της οικονομικής κρίσης (2008) συνολικά 3,17 δισ. ευρώ.

Με βάση τα στοιχεία της ΕΕΚΤ, η ανάπτυξη δικτύων νέας γενιάς αναμένεται να δημιουργήσει την απαιτούμενη ευρυζωνική δυναμικότητα που θα υποστηρίξει νέες υπηρεσίες 5G. Οι πάροχοι έχουν ανακοινώσει επενδύσεις 2,5 δισ. € σε σταθερά και κινητά δίκτυα την τετραετία 2017-2020, ώστε να πετύχει η Ελλάδα τους στόχους που έχει θέσει η ΕΕ για την ευρυζωνικότητα. Τα αποτελέσματα των επενδύσεων σε δίκτυα νέας γενιάς θα είναι υπερ-υψηλές ταχύτητες mobile internet, δυνατότητα υποστήριξης καινοτόμων video streaming υπηρεσιών, επέκταση της γεωγραφικής κάλυψης.


Ως προς τη θέση της Ελλάδας στην Ευρώπη, η χώρα μας δεν συγκλίνει με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ενώ παραμένει πίσω στα GB κατά κεφαλή/ ανά μήνα (Ελλάδα: 0,4, ΟΟΣΑ: 2,88, Ευρώπη 3,1). Η Ελλάδα είναι προτελευταία από τις χώρες του ΟΟΣΑ στην κατανάλωση δεδομένων κατά κεφαλή, με μόνο το Μεξικό να είναι σε χαμηλότερη θέση, ενώ την ίδια στιγμή, σημειώνεται η πολύ υψηλή κατανάλωση δεδομένων σε χώρες της Σκανδιναβίας και της Βαλτικής, καθώς αυξανόμενος αριθμός Ευρωπαίων παρόχων υιοθετούν το μοντέλο απεριόριστης χρήσης δεδομένων, το οποίο εφαρμόστηκε αρχικά στη Φινλανδία
ΕΕΚΤ4

newmoney.gr


Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία επιχειρηματικά και επενδυτικά νέα


Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

[ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ][stack]

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

[ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ][btop]

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

[ΕΝΕΡΓΕΙΑ][grids]

TECHNEWS

[ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ][btop]