ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΤΗΣ ERGON ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

[ERGONCON][slideshow]

Σταθεροποίηση της οικονομικής τους κατάστασης προβλέπουν οι περισσότεροι Θεσσαλονικείς

Σε καλύτερο επίπεδο σε σχέση με τον αντίστοιχο εθνικό δείκτη διαμορφώνεται ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης στο νομό Θεσσαλονίκης, αλλά παραμένει έντονα αρνητικός και συγκεκριμένα στις -36 μονάδες έναντι -54 μονάδες στο σύνολο της χώρας, σύμφωνα με στοιχεία της έρευνας "Βαρόμετρο" του Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ).

Σε σχέση με τον Μάρτιο 2017, παρατηρείται σημαντικά βελτιωμένο κλίμα μεταξύ των καταναλωτών στο νομό Θεσσαλονίκης (-36 από -55). Εξίσου σημαντική βελτίωση εμφανίζει και ο σχετικός δείκτης σε εθνικό επίπεδο (-54 από -74).

Η έρευνα διεξήχθη το δεύτερο 15θήμερο του Σεπτεμβρίου 2017 σε δείγμα 800 επιχειρήσεων από όλους τους κλάδους και 700 καταναλωτών, στο νομό Θεσσαλονίκης. Η έρευνα διενεργήθηκε με τηλεφωνικές συνεντεύξεις σε συνεργασία με την εταιρία Palmos Analysis, οι αναλυτές της οποίας αποδίδουν τη βελτίωση που καταγράφεται, στην απουσία πρόσθετων δημοσιονομικών μέτρων για το τρέχον έτος, ως συνέπεια της ολοκλήρωσης της δεύτερης αξιολόγησης του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής, καθώς και στις προβλέψεις για θετικούς ρυθμούς μεγέθυνσης της εθνικής οικονομίας.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην ανακοίνωση του ΕΒΕΘ, οι καταναλωτές του νομού Θεσσαλονίκης δηλώνουν:

*Τάσεις σταθεροποίησης της οικονομικής τους κατάστασης το διάστημα που προηγήθηκε με σημαντική μείωση (σε σχέση με τον Μάρτιο 2017) της απαισιοδοξίας για την περαιτέρω εξέλιξή της, καθώς η πλειοψηφία, πλέον, προβλέπει σταθεροποίηση της οικονομικής κατάστασής τους κατά το επόμενο δωδεκάμηνο.

*Σημαντική βελτίωση των απόψεων για την οικονομική κατάσταση της χώρας κατά το τελευταίο έτος και σημαντική μείωση της απαισιοδοξίας για το μέλλον. Σε τοπικό επίπεδο, ο δείκτης αναφοράς της οικονομικής κατάστασης της χώρας κατά το τελευταίο έτος, αλλά και ο αντίστοιχος των εκτιμήσεων για το έτος που έπεται, βελτιώθηκαν, σε σχέση με τον Μάρτιο 2017, κατά 22 μονάδες.

*Ελαφρά ανοδική κίνηση των τιμών καταναλωτή κατά το τελευταίο 12μηνο αλλά με τάσεις σταθεροποίησης. Μάλιστα αναμένουν η σταθεροποίηση αυτή να συνεχιστεί και το επόμενο 12μηνο.

*Απαισιοδοξία – αλλά σημαντικά μειωμένη σε σχέση με τον Μάρτιο 2017 – για την εξέλιξη της ανεργίας στη χώρα (το επίπεδο της απαισιοδοξίας στο νομό Θεσσαλονίκης, είναι στο +27 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο εθνικό δείκτη +46 ).

*Χαμηλή πρόθεση για αποταμίευση. Σε σχέση με τον Μάρτιο 2017, παρατηρείται μικρή αλλά
αισθητή αύξηση του ποσοστού όσων δηλώνουν ότι αποταμιεύουν (λίγο ή πολύ) στο 10%.

*Πολύ μικρή βελτίωση (στο όριο του στατιστικού σφάλματος) για την αγορά ακινήτων και την οικοδομική δραστηριότητα γενικότερα και, επιπλέον, αντίστοιχη εικόνα στον τομέα των ανακαινίσεων ή/και επισκευών-βελτιώσεων σπιτιών. Ως επακόλουθο της σημαντικά μειωμένης απαισιοδοξίας των καταναλωτών, βελτιωμένος παρουσιάζεται ο δείκτης για την πραγματοποίηση σημαντικών αγορών προς το παρόν, αλλά και για την πραγματοποίηση τέτοιων αγορών στο μέλλον.

Σε αρνητικό επίπεδο, με οριακή βελτίωση, παραμένουν οι προσδοκίες των επιχειρηματιών σε βιομηχανία, υπηρεσίες, λιανεμπόριο και κατασκευές.

Ειδικότερα, σε ελαφρά αρνητικό επίπεδο βρίσκεται ο «Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών για τη Βιομηχανία» στο νομό Θεσσαλονίκης, οριακά βελτιωμένος σε σχέση με τον «Μάρτιο 2017». Οριακή βελτίωση παρουσιάζει και η τιμή του δείκτη σε εθνικό, αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, διατηρώντας ελαφρά αρνητικά πρόσημο. Έτσι, το ισοζύγιο θετικών – αρνητικών εκτιμήσεων του Δείκτη βρίσκεται στις -6 μονάδες (-1 σε εθνικό και +7 σε ευρωπαϊκό επίπεδο).

Αρνητικό, αλλά σαφώς βελτιωμένο σε σχέση με τον Μάρτιο 2017, είναι το κλίμα μεταξύ των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών στο νομό Θεσσαλονίκης. Ο σχετικός «Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών» βρίσκεται στις -14 μονάδες, έναντι +15 μονάδων σε εθνικό επίπεδο και +13 μονάδων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε σχέση με τον Μάρτιο 2017, υπάρχει σαφώς καλύτερο κλίμα σε τοπικό επίπεδο (-14 έναντι -31).

Σε αρνητικό επίπεδο παραμένει ο «Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών για το Λιανικό Εμπόριο» στο νομό Θεσσαλονίκης και με μικρή ανάκαμψη σε σχέση με τον «Μάρτιο 2017». Το ισοζύγιο θετικών – αρνητικών εκτιμήσεων του σχετικού Δείκτη βρίσκεται στις -13 μονάδες (από -18 μονάδες τον Μάρτιο 2017) στο νομό Θεσσαλονίκης.

Αρνητικός, σε ελαφρά καλύτερο επίπεδο, σε σχέση με τον «Μάρτιο 2017», είναι ο «Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών για τις Κατασκευές” στο Νομό Θεσσαλονίκης. Το ισοζύγιο θετικών – αρνητικών εκτιμήσεων του Δείκτη βρίσκεται στις -43 μονάδες στο Νομό Θεσσαλονίκης. Ελαφρά αρνητική εμφανίζεται η εξέλιξη της κατασκευαστικής δραστηριότητας κατά το τελευταίο 6άμηνο, αν και ιδιαίτερα βελτιωμένη σε σχέση με τον «Μάρτιο 2017».

Ακόμη, καταγράφεται ηπιότερη τάση πτώσης των τιμών σε σχέση με τον Μάρτιο 2017 σε τοπικό επίπεδο, ενώ σχετική σταθερότητα (σε αρνητικό πάντως επίπεδο) υπάρχει στις εκτιμήσεις για πρόθεση μείωσης του προσωπικού κατά το επόμενο 6μηνο.
enikonomia.gr


Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία επιχειρηματικά και επενδυτικά νέα


                                                                

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

[ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ][stack]

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

[ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ][btop]

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

[ΕΝΕΡΓΕΙΑ][grids]

TECHNEWS

[ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ][btop]