ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΤΗΣ ERGON ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

[ERGONCON][slideshow]

Στη Βουλή το Νομοσχέδιο για τη δόμηση και τα αυθαίρετα

Κωδικοποίηση διάσπαρτων διατάξεων που αφορούν στην αδειοδότηση και τον έλεγχο της δόμησης την ρύθμιση των αυθαιρέτων καθως και την εξασφάλιση του περιβαλλοντικού ισοζυγίου με την ένταξη αυθαίρετων περιοχών στο σχέδιο προβλέπει το σχέδιο νόμου για τον έλεγχο και την προστασία του δομημένου περιβάλλοντος που κατατέθηκε προς ψήφιση στην ολομέλεια της βουλής.

Το νομοσχέδιο προχωρά στη δηµιουργία ενός νέου θεσµικού πλαισίου για τη διαδικασία έκδοσης και ελέγχου οικοδοµικών αδειών, µε τη δηµιουργία τριών κατηγοριών τρόπου έκδοσης οικοδοµικών αδειών, ενεργοποιεί το θεσμό της Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης και η εξασφάλιση Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου πραγματοποιείται µεσω της Τράπεζας Δικαιωµάτων Δόµησης και Κοινοχρήστων Χώρων και
την αντιστοίχιση µέσω αυτής των τίτλων Μεταφοράς Συντελεστή Δόµησης (Μ.Σ.Δ.) µε τίτλους εισφοράς περιβαλλοντικού ισοζυγίου (ΕΠΙ).

Δημιουργείται επίσης ηλεκτρονική πολεοδομική ταυτότητα δήμου, καθώς επίσης και ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου, ενώ θεσπίζονται ειδικές κατηγορίες ειδικού ενδιαφέροντος και χορήγησης δικαιωμάτων υπαγωγής.
Απλοποιείται η διαδικασία έκδοσης οικοδοµικών αδειών µε τη δηµιουργία τριών κατηγοριών τρόπου έκδοσης οικοδοµικών αδειών, και τη διαφοροποίηση της αυθαίρετης κατασκευής από την πολεοδοµική παράβαση για τις οποίες άλλωστε προβλέπεται διακριτή αντιµετώπιση.

ered.gr


Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία επιχειρηματικά και επενδυτικά νέα


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

[ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ][stack]

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

[ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ][btop]

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

[ΕΝΕΡΓΕΙΑ][grids]

TECHNEWS

[ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ][btop]