ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΤΗΣ ERGON ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

[ERGONCON][slideshow]

Η Ελλάδα ο μεγαλύτερος επενδυτής στην Αλβανία και το 2016

Η Ελλάδα, παρά την οικονομική κρίση, διατηρεί διαχρονικά, μακράν την πρώτη θέση μεταξύ των ξένων επενδυτών στην Αλβανία.


Το 2016 το ύψος του συνολικού ελληνικού επενδυμένου κεφαλαίου ανήλθε σε €1.233 εκατ. και μερίδιο 21,72% επί του συνολικού αποθέματος ΑΞΕ στην Αλβανία. Η ανοδική πορεία των ελληνικών επενδύσεων οφείλεται, κυρίως σε αύξηση κεφαλαίων (αγορά μεριδίων αλβανικών εταιρειών, δάνεια ή επενδύσεις χαρτοφυλακίου από τις μητρικές εταιρείες), καθώς και σε ίδρυση νέων εταιρειών. Το 2016, η αύξηση των ελληνικών επενδύσεων ήταν 2,32% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Οι κυριότεροι τομείς στους οποίους δραστηριοποιούνται οι ελληνικών και ομογενειακών συμφερόντων επιχειρήσεις είναι οι τραπεζικές υπηρεσίες, οι τηλεπικοινωνίες, οι κατασκευές και δομικά υλικά, η βιομηχανία, οι υπηρεσίες υγείας, το εμπόριο, η εκπαίδευση, καθώς και άλλες υπηρεσίες (μεταφορές, συμβουλευτικές, νομικές, μάρκετινγκ, εκπαίδευσης, εστίασης, κλπ.).

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, το 2015, οι ενεργές επιχειρήσεις ελληνικών συμφερόντων στην Αλβανία ήταν 675, εκ των οποίων 400 αμιγώς ελληνικές και 275 μικτές. Σημειώνεται ότι οι ιταλικές επιχειρήσεις, που αριθμητικά κατέχουν την πρώτη θέση (2.753 επιχειρήσεις), πέρα από τις τράπεζες και τις εταιρείες call centers, είναι κυρίως, μικρές εμπορικές επιχειρήσεις.
 
ered.gr

 

Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία επιχειρηματικά και επενδυτικά νέα


Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

[ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ][stack]

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

[ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ][btop]

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

[ΕΝΕΡΓΕΙΑ][grids]

TECHNEWS

[ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ][btop]