ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΤΗΣ ERGON ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

[ERGONCON][slideshow]

Έρευνα: ποια είναι τα χαρακτηριστικά και οι ιδιότητες τα οποία διαθέτουν οι εργαζόμενοι πριν από την διαδικασία απασχόλησης;

 

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας διεξάγει έρευνα η οποία αφορά την διερεύνηση τωνμακροπροθέσμων δεξιοτήτων απασχολησιμότητας των νέων.

Η συμμετοχή σας στην έρευνα αυτή είναι πραγματικά σημαντική και θα μας βοηθήσει να εξάγουμε ακόμη πιο ποιοτικά αποτελέσματα και συμπεράσματα.

Το ερωτηματολόγιο είναι διαθέσιμο εδώ: http://bit.ly/2taJtNg

Για την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου θαχρειαστείτε μόλις 10λεπτά. Τα δεδομένα που θα συλλεχθούν θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τις ανάγκες της έρευνας και θα τύχουν τηςα ντίστοιχης εμπιστευτικότητας.
 

 

Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία επιχειρηματικά και επενδυτικά νέα


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

[ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ][stack]

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

[ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ][btop]

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

[ΕΝΕΡΓΕΙΑ][grids]

TECHNEWS

[ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ][btop]